Narcist

Blijven we apathisch of gaan we iets doen aan kindermishandeling en partnergeweld?

Blijven we apathisch of gaan we iets doen aan kindermishandeling en partnergeweld? 

Image10
De narcist m/v heeft ons nodig om te bestaan. Als we weten hoe het machtsspel van de narcist werkt, dan weten we dat in de psychologische oorlogsvoering wij door de narcist als middel worden ingezet bij mishandeling van kinderen en partners. Met kennis en inzicht heeft een ieder van ons de macht om kindermishandeling en partnergeweld te stoppen! We kunnen er naar streven dat ook de narcist zijn imago behoudt, zodat partners worden bevrijd van stalking en geweld en kinderen zich vrij kunnen gaan ontwikkelen.

Als we weten, kunnen we nooit meer niet weten……

Bent u familie, vriend, een professional, rechter, mediator, advocaat, politieman, jeugdbeschermer, onderwijzer, arts, maatschappelijk werker, wetenschapper, beleidsmaker? U kunt het verschil maken!

Een narcist* is niet in staat tot zelfreflectie en kan zich niet inleven in anderen. Omdat de narcist niet aan de eigen impulsen kan refereren is hij extreem afhankelijk van informatie van buitenaf. Gedurende het leven bouwt hij zorgvuldig een beeld op van zichzelf dat echter slechts bestaat in referentie tot anderen. Maar anderen bewegen en situaties veranderen. Zonder zelfreflectie en zonder te weten wat anderen beweegt, is het voor de narcist dan moeilijk verbanden te leggen en grip te houden. De narcist wordt gedreven door existentiële angst, omdat hij om te bestaan alle informatie over hoe hij zich moet manifesteren, steeds weer moet halen uit de mensen om hem heen en de situaties waarmee hij wordt geconfronteerd. Voor hem zal elke interactie gericht zijn op het perfectioneren van dit opgebouwde zelfbeeld, zodat hij veilig is.

Heeft de narcist een partner of een partner en kinderen is het beeld van het fantastische gezin, de perfecte vader en echtgenoot het beeld dat in de buitenwereld moet worden gehandhaafd. Het betekent dat alle gezinsleden dit beeld van hem en het gezin moeten blijven bevestigen, omdat dit anders bij de narcist extreme angst oproept.
Macht om alle gezinsleden onder contrôle te houden is voor de narcist een noodzaak om zichzelf in stand te houden. 
Op het moment dat er sprake is van echtscheiding en de narcist wordt verlaten, ontstaat de situatie dat de narcist wordt aangetast in zijn zorgvuldig opgebouwde zelfbeeld en dus letterlijk dreigt te worden aangetast in zijn bestaan. De weg om de existentiële angst zelf onder controle te hebben, is het vernietigen van het beeld van de partner als goede echtgenote en moeder en het inzetten van macht om de kinderen onder zijn contrôle te houden. Als de buitenwereld gelooft, dat de echtgenote dader is en zij hem dit aandoet, kan hij het beeld van goede echtgenoot voor zichzelf in stand houden. Als de partner als moeder gediskwalificeerd wordt, gekenmerkt wordt als gek, getraumatiseerd, depressief bijv. en dit door derden wordt bevestigd, kan hij de controle over de kinderen krijgen en behouden. Kinderen hebben in zijn beeld een functie; zij zijn een verlengstuk van hemzelf, een middel om macht te hebben in relatie tot de partner; daarnaast maakt hun kwetsbaarheid hen manipuleerbaar om hem als vader te blijven bewonderen. Zij bieden hem  referentie. Kinderen hebben in relatie tot een narcist geen mogelijkheid een eigen persoonlijkheid te ontwikkelen en zullen uit angst op hem gericht blijven en zich blijven aanpassen. Als dit niet doorbroken wordt, beschadigt dit het kind voor altijd.

Kinderen hebben het recht zich vrij te ontwikkelen: Als kinderen mogen weten dat de relatie met de narcistische ouder gebaseerd is op manipulatie ten behoeve van de ouder zelf, dan kunnen zij bij beperkte omgang ook leren uit deze relatie. Het ligt niet aan hen!
Mishandeling is verboden: Met steun van derden kunnen partners uitgroeien tot stevige persoonlijkheden, hun angsten overwinnen, kunnen zij loskomen van de narcist en hun kinderen tot steun zijn. Zonder onze steun niet!
Een keuze voor of tegenAls familie en vrienden oprecht betrokken kunnen blijven bij partners en kinderen en zich niet door leugens in het machtsspel van de narcist van hen laten isoleren, dan kunnen zij partners en kinderen tot steun blijven.
De verantwoordelijkheid van de professional: De professional die het machtsspel van de narcist begrijpt, kan de mishandeling van partners en kinderen stoppen en de narcist tegen zelfdestructie beschermen. De narcist stopt niet zonder begrenzing door derden. Hij zal om te bestaan perfect aan grenzen voldoen (en vervolgens trachten deze weer uit te breiden). Zonder geconsolideerde grenzen zal het geweld blijven toenemen!
In de triade narcist, partner/kinderen en professional zal de professional zonder kennis de narcist helpen het beeld van de partner te vernietigen en het misbruik van kinderen stimuleren!

Kindermishandeling en partnergeweld stopt niet vanzelf!

* – we spreken van hij, terwijl het ook zij kan betreffen.
– een narcist zoekt geen hulp, omdat hij zichzelf perfect vindt en zal dus niet snel als narcist gediagnosticeerd
worden.
– een narcist is gewetenloos. Hij kan slechts bestaan door anderen te misbruiken. Hij heeft de noodzaak om elk
beeld dat hij schept aan te nemen als de waarheid, ook al is het alleen zijn eigen waarheid.
– een narcist is niet in staat tot het aangaan van intieme relaties; hij is alleen op zichzelf gericht.
– de narcist zal om zijn perfecte zelfbeeld in stand te houden, altijd schuld en gevoelens van onvrede bij de ander
moeten leggen (projectie); hij kan geen verantwoording nemen voor eigen gedrag en emoties.
– de narcist schuwt geen enkele leugen om grip te houden op de situatie. Hij zal mensen (ook kinderen binnen
het gezin) tegen elkaar opzetten (verdeel en heers).
– de narcist zal zijn partner en kinderen isoleren.
– de narcist zal om macht te hebben verleiden, zodat men in hem gelooft en vervolgens verwarren en
diskwalificeren, zodat men op hem gericht blijft (mishandelingspatroon).
– de narcist heeft baat bij het in stand houden van conflict, zodat hij de macht kan behouden!
– de narcist is in staat ons te manipuleren, omdat wij normaal gedrag en normale communicatie verwachten en
deze als uitgangspunt nemen in de omgang en in ons oordeel over situaties
– en meer

Citaat: “Ogen zijn de spiegels van de ziel”       … een narcist kijkt je niet aan.


http://www.de-apate.nl/

Related Articles

Back to top button
Google Workspace Google Workspace prijzen Google Workspace migratie Google Workspace Google Workspace