Narcist

Het streven naar continue bevestiging van het Onechte Zelf

tumblr_inline_mpb8xe1sXJ1qz4rgp

(Zucht)

Over Narcistic Supply / Het streven naar continue bevestiging van het Onechte Zelf.

Over pathologisch narcisme (psychopathie) en de verslaving aan primair en secundair narcistic supply, ego-bevestiging en de sources of narcistic supply.

Zoals in het hierboven beschrevene al is aangehaald, is de NPS (narcistische persoonlijkheidsstoornis) een vluchtmechanisme van het on(der)bewuste van de persoon die aan pathologisch narcisme lijdt, zulks ter bescherming van een zeer zwak gevoel van eigenwaarde dat de narcist heeft. Dit is paradoxaal, want in de praktijk lijdt de omgeving meer dan de pathologische narcist zelf. Narcisme heeft aldus bezien te maken met imponeringsgedrag t.o.v. de buitenwereld, dat dient ter compensatie van het zwakke zelfbeeld van de narcist.

Waar komt dit zwakke zelfbeeld vandaan ? Aangezien ik aanneem dat niemand geboren wordt met wat men noemt een minderwaardigheidscomplex, is “sociale conditionering” een mij logisch in het gehoor klinkend antwoord. Anyhow, ik ga nu niet dieper in op therapie voor narcisten, dat laat ik over aan psychotherapeuten. Ik wil iets vertellen over Narcistic Supply.

Zoals een chronisch drugsverslaafde verslaafd is aan dagelijkse toediening van drugs, zo is de narcist verslaafd aan wat men noemt NARCISTIC SUPPLY.

Onder narcistic supply wordt verstaan alle re-actie van de medemens, waaruit de narcist afleidt, dat op hem (dus op zijn ego) gereageerd wordt, derhalve dat hij het in zijn macht heeft het gedrag van de medemens op enigerlei wijze te beinvloeden. Of dit een door die medemens ondervonden NEGATIEVE of POSITIEVE uitwerking is, is voor de narcist niet relevant.

De meest negativistische wijze waarop dit KAN uitwerken is het aan de dag leggen van sadisme. Laat ik een minder verstrekkend voorbeeld geven, en dan kom ik op pesten, treiteren en plagen terecht. Waarom doen mensen (vooral:narcisten) dit ?

Het antwoord in vervolg op het bovenstaande is, is dat het narcistic supply verschaft. Als je een ander pest en plaagt en je ziet dat die ander daaronder heeft te lijden, dan ervaart een narcist dat als reactie op zijn gedrag, en ziet daarmee zijn eigen ego bevestigt, m.a.w. een narcist ontleent daaraan een machtsgevoel. Dat de narcist hier een heel slechte naam aan overhoudt deert een narcist niet, want, notoiriteit en berucht zijn is hetzelfde als populariteit en beroemd zijn, in beide gevallen is er een heftige aandacht voor het ego van de persoon die het betreft.

Positieve vormen van verschaffing van narcistic supply alle prestatieleveringen waaruit de mens het gevoel ontleent dat hij er zijn mag; het maken van mooie muziek (waar mensen een goede respons geven op hetgeen gespeeld wordt), het schrijven van boeken die gelezen worden (daar weer de respons op datgene wat de literaire prestatie is), een sportieve prestatie die gezien wordt, hetgeen ook weer een positieve respons geeft op degene die de prestatie levert, en ook elke vorm van artistieke expressie waarbij de mens uiting geeft aan zijn eigen gevoel.

Narcisten die zichzelf onvoldoende bevestigd weten in positieve narcistic supply, bijoorbeeld bij narcistische krenking (het opgeblazen eigenbeeld is gekraakt of heeft onvoldoende bevestiging gekregen) geven zich uit frustratie gemakkelijk over aan diverse vormen van gedrag die door de medemens als negatief worden gekwalificeerd.

Pesten, plagen en treiteren is hier een meest tot de verbeelding sprekend voorbeeld van. Ik zie de respons van een ander op mijn negatief tot hem gerichte gedrag, dus een ander reageert op mijn ego en dat geeft mij narcistic supply, immers, bevestigt me dat ik met mijn (zwakke) ego het gedrag van een ander kan beinvloeden, cq de psyche van een ander weet te raken, daarmee verkrijgt mijn ego een machtsgevoel.

Dit is de kernverklaring waarom een (gefrustreerd) narcist zoveel negatief gedrag aan de dag legt, hij krijgt dan tenminste nog aandacht (ego-voeding) welke aandacht de narcist anders waarschijnlijk niet zou hebben gehad. Eigenlijk blijkt hieruit zijn eenzaamheid.

Voor een pathologische narcist (psychopaat?) geldt dat het eigen ego almachtig is, en al het andere daaraan ondergeschikt en minderwaardig. Dit lijkt op een soort van emotioneel infantilisme, waarbij de emotie van een psychopaat lijkt te functioneren op gelijk niveau als dat van een kleuter, zie hiervoor de tab ‘ZANDBAKGEDRAG’ op deze site.

In therapie voor narcisten moet derhalve gezocht worden naar de oorzaak van het afschermen van het ego met narcistisch gedrag. Waar komt het zwakke eigenbeeld vandaan ?

De vergelijking met emotioneel infantilisme van een narcist gaat aardig op. Wat doen kleine kinderen als ze hun zin niet krijgen ? Drammen, zeuren, zijken, klagen, alle vormen van negatieve aandacht opeisen, schreeuwen, overlast geven etc. etc.
Zelfde laken t pak met narcisten, maar dan met een ‘volwassen’ inhoud.

Als kleine kinderen, pre-puberalen of adolescenten, door frustratie gedreven, zich aan negatief gedrag overgeven uit zich dat vaak in pesten/treiteren, alle aandacht naar zich toetrekken middels onbeschoft/asociaal gedrag, vandalisme, vernielzucht of jeugdcriminaliteit. Bij gefrustreerde volwassen narcisten zie je de gelijke tendens.

In het meest pathologische geval ontpopt de narcist zich als sadist, en ten gronde is dit eigenlijk zeer zielig en meelijwekkend voor de narcist. Deze zal dan nl. geen enkele positieve wijze meer zien om zijn ego geprikkeld te laten worden, dan door zijn gevoel van eigenwaarde maar te ontlenen aan de wijze waarop hij de medemens negatief weet te raken.

Uit sadisme spreekt daardoor het gebrek aan vertrouwen in het eigen kunnen. Hierbij heb ik het dan niet over sadisme uit rancune maar gewoon sadisme zonder dat daarvoor enigerlei wijze, hoe miniem dan ook, van ‘rechtvaardiging’ valt aan te dragen.

Een sadist zal, desgevraagd naar de redenen waarom hij anderen altijd zit op te stangen en te treiteren, indien hij al geneigd is naar eerlijkheid te antwoorden (waarschijnlijk niet dus), zoiets zeggen als :”Ach, ik vind het gewoon leuk”.

Primair narcistic supply is dus kort door de bocht genomen : al datgene waaraan de narcist het gevoel ontleent dat hij iemand is die wat voorstelt, negatief of positief dat deert niet, als hij er zich maar door bevestigd weet.

Bron

Related Articles

Back to top button
Google Workspace Google Workspace prijzen Google Workspace migratie Google Workspace Google Workspace