Over narcisten

Is jouw partner egoïstisch, dominant & arrogant?

Is jouw partner egoïstisch, dominant & arrogant?
10553571_10204383027915684_2850205089649623910_n
Narcisme is een gedragsvorm uit de psychologie die wordt gekenmerkt door een obsessie met jezelf. Iemand met narcistische gedragskenmerken, wordt ook wel narcist genoemd. Een narcist typeert zich door de volgende eigenschappen:
Egocentrisch (gebrek aan inlevingsvermogen)
Egoïstisch (handelen uit eigenbelang)
Arrogant
Dominant
Gewetenloos
Nooit tevreden
Dwingerig
Achterdochtig
Ambitieus
Wanneer ben je narcistisch?
Veel narcisten komen zeer zelfverzekerd over. Ze hebben een sterk gevoel van eigenwaarde en zijn erg op zichzelf gericht. In werkelijkheid zijn narcisten echter – bewust of onderbewust – erg onzeker. Ze compenseren hun onzekerheid en gebrek aan eigenwaarde door zichzelf als beter of belangrijker te beschouwen dan anderen. Een narcist heeft doorgaans weinig aandacht voor de mening en gevoelens van anderen, puur om zich te beschermen tegen kritiek. Vandaar ook het onderontwikkelde inlevingsvermogen. (bron)
Narcistische Persoonlijkheidsstoornis (NPS)
Nagenoeg iedereen heeft narcistische kenmerken. Pas als iemands gedrag sterk wordt gekleurd door narcistische trekjes, ontstaan er problemen. In extreme gevallen kan een Narcistische Persoonlijkheidsstoornis (NPS) ontstaan. De narcistische persoonlijkheidsstoornis wordt gekenmerkt door een overdreven gevoel van eigenwaarde, een sterke behoefte aan bewondering en een (extreem) gebrekkig inlevingsvermogen. Personen die lijden aan NPS kunnen overkomen als charmant en/of interessant, maar hun egocentrisme blijkt uiteindelijk een onoverkomelijk obstakel. (bron)
Wanneer heb je een Narcistische Persoonlijkheidsstoornis?
Iemand met een narcistische persoonlijkheidsstoornis is altijd op zoek naar aandacht. Narcistische personen hebben namelijk aandacht nodig om hun kwetsbare & broze zelfbeeld in stand te kunnen houden; aandacht is zodoende van levensbelang voor een narcist. Om de nodige aandacht te krijgen, gebruikt een narcist bij voorkeur de mensen die het dichtst bij hem/haar staan, met name de partner en kinderen. NPS wordt doorgaans gediagnosticeerd als iemand voldoet aan ten minste 5 van onderstaande criteria:
1. Je hebt gevoelens van grootsheid en belangrijkheid; je overdrijft prestaties, talent, kennis, contacten & persoonlijke eigenschappen.
2. Je wilt als superieur worden beschouwd en/of behandeld; ook als je prestaties hier geen aanleiding toe geven.
3. Je bent geobsedeerd door succes, roem, macht, genialiteit, schoonheid en/of seksuele prestaties.
4. Je ziet jezelf als uniek en denkt dat je uitsluitend kan worden begrepen door andere unieke of speciale personen.
5. Je hebt enorme behoefte aan bewondering, aandacht en bevestiging.
6. Je wilt gevreesd of berucht zijn.
7. Je gelooft dat je meer rechten hebt dan anderen.
8. Je verwacht dat anderen voldoen aan je onredelijke verwachting van voorkeursbehandeling.
9. Je bent manipulatief en gebruikt anderen om je doelen te bereiken.
10. Je hebt een onderontwikkeld inlevingsvermogen; je kan of wil geen rekening houden met andermans behoeften of opvattingen.
11. Je bent vaak jaloers en paranoïde; je gaat er echter van uit dat anderen je uit jaloezie imiteren.
12. Je gedraagt je arrogant en voelt je superieur, boven de wet verheven en alom aanwezig.
13. Je wordt kwaad als je wordt tegengesproken door mensen die jij als minderwaardig beschouwt.
Hoe weet je of je te maken hebt met een narcist?
Een narcist kan enorm vervelend zijn, ook als diegene niet lijdt aan een Narcistische Persoonlijkheidsstoornis. Narcisten zijn er in vele soorten en variëteiten; de meeste komen normaal over en liegen bovendien zeer overtuigend. Ze pakken je moeiteloos in met hun flamboyante persoonlijkheid en zelfverzekerde praatjes.
Iemand die misbruik maakt van anderen middels narcistische eigenschappen en handelingen, pleegt narcistisch misbruik. Dit gebeurt meestal zonder dat je het in de gaten hebt. Narcistisch misbruik wordt gekenmerkt door de volgende situaties:
Alle controle wordt je uit handen genomen
Je wordt sociaal geïsoleerd
Je wordt financieel gemanipuleerd
Je mening wordt genegeerd
Je wordt geïntimideerd of bedreigd
Er wordt verbaal geweld tegen je gebruikt
Er wordt fysiek geweld tegen je gebruikt
Narcistisch misbruik herkennen
Een narcist zal zich nooit zomaar blootgeven. Manipulatie, isolatie en geweld sluipen er vaak ongemerkt, beetje bij beetje in. Voordat je het weet raak je in het web van een narcist verstrikt, en dan is het te laat. Ben je er niet zeker van of iemand narcistisch misbruik toepast? Je herkent narcistisch misbruik o.a. aan de volgende situaties: (bron)
Jouw behoeften en emoties komen altijd op de laatste plaats; er wordt geen oprechte interesse in je getoond.
Je gelooft dat relatieproblemen jouw schuld zijn, zelfs als daar geen aanleiding toe is.
Je bent bang voor de stemming waarin je partner verkeert als deze thuiskomt; deze stemming kan overigens zomaar omslaan.
Je hebt het idee dat je partner liegt of halve waarheden vertelt.
Je loopt op eieren binnen je relatie.
Je hebt toestemming van je partner nodig om dingen te doen.
Je hebt (nagenoeg) geen financiële controle of toegang tot financiële middelen.
Je hebt het idee dat je partner belangrijker is dan jijzelf.
Je verliest jezelf in je relatie; je leven wordt een leugen en niemand kent je zoals je echt bent.
Tot slot
Narcisme is niet of nauwelijks te behandelen. Met psychoanalytische psychotherapie of psychoanalyse is verbetering mogelijk, maar dit is geenszins gemakkelijk om te bewerkstelligen. Bovendien ziet een narcist zijn narcisme doorgaans niet als iets negatiefs. Leef jij samen met een narcist die narcistisch misbruik toepast? Dan kun je het beste rigoureuze stappen ondernemen, al is het maar uit zelfbescherming.
http://www.gezondenzo.net/narcisme-partner-egoistisch-dominant-arrogant/

Related Articles

Back to top button
Google Workspace Google Workspace prijzen Google Workspace migratie Google Workspace Google Workspace