Over narcisten

KENMERKEN PSYCHOPAAT C.Q. SOCIOPAAT

KENMERKEN PSYCHOPAAT C.Q. SOCIOPAAT

Psychopathie is datgene wat wordt gemeten met de Hare Psychopathy Checklist-Revised (PCLR}.

De checklist bestaat uit twintig kenmerken die bij een persoon in meerdere of mindere mate aanwezig kunnen zijn.

Psychopaten hebben grote problemen met hun gevoelens ten opzichte van andere mensen en met relaties. Acht van de twintig kenmerken in de checklist hebben hiermee te maken.

Gladde prater/oppervlakkige charme.
Het prototype psychopaat is oppervlakkig in het contact met anderen. Psychopaten vertellen vaak sterke verhalen, en proberen zich beter voor te doen dan ze zijn, waarbij ze vaak wel charmant overkomen.

Ex weinig emoties, oppervlakkig, voelt weinig in contact met anderen.
Kan zich geweldig charmant voordoen…! Mensen trappen er met open ogen in. Kijkt mensen nooit recht in de ogen aan of mensen kunnen hem niet in de ogen zien, zeiden velen?
Sterk opgeblazen gevoel van eigenwaarde.
Het zijn opscheppers die een veel te positieve inschatting hebben van hun talenten en vaardigheden.

Ex voelt zichzelf altijd goed en aardig en veels te goed voor deze wereld, kijk eens wat IK allemaal doe, wat een ander doet, heeft hij totaal geen oog voor, enkel voor zichzelf.
Pathologisch liegen.
Psychopaten zijn notoire leugenaars die er meestal geen enkele moeite mee hebben als ze worden betrapt op een leugen. Ze hebben overal een excuus of reden voor en willen nog wel eens iets op ‘erewoord beloven’, ook al blijkt dat erewoord haast nooit wat waard te zijn.

Ex liegt nog over 5 dubbeltjes als het moet..als je daar al over liegt waarover dan nog meer? Had relaties zonder dat je ook maar 1 seconde zou denken dat het zo was, ik had al niets meer met hem maar toch…?

Gebrek aan berouw of schuldgevoel.
Psychopaten kennen geen schuldgevoelens of spijt over de dingen die ze anderen aandoen. Ze kunnen zeggen dat het slachtoffer het verdiende of dat het slachtoffer eigenlijk niets bijzonders is aangedaan.

Herkenbaar, het lag toch altijd aan mij of een ander?
Kijk, het is je eigen schuld! Voorbeelden genoeg van

Geen verantwoordelijkheid nemen voor het eigen gedrag.
Ze zijn niet in staat of niet bereid om de verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen gedragingen. Het zijn altijd anderen die de schuld krijgen en anders is er wel een alternatief excuus te vinden.

Ex beseft niet eens wat hij neerzet!
List en bedrog/manipulerend gedrag.
Het prototype psychopaat manipuleert en bedriegt anderen en besteedt daarbij geen aandacht aan wat dat voor hen betekent. Ze vertonen daarbij nogal eens crimineel gedrag in de vorm van bijvoorbeeld fraude en verduistering en niet-crimineel gedrag in de vorm van overspel en het aftroggelen van geld van familieleden.

Hij is ergens wel crimineel en heeft misschien wel een dubbel leven…hij manipuleert bij het leven, maar draait het om zodra het tegen hem is, dan manipuleer ik (of wie hij dan ook voor zich heeft)opeens…yeah right

Ontbreken aan emotionele diepgang.
Psychopaten komen op anderen over als koud en ongevoelig. Hun ‘emoties’ doen vaak als dramatisch, kortstondig en onecht.

De kat mocht ook wel dood! Geen probleem hoor, dieren zijn zowiezo al niks waard, vrouwen ook niet. Niet zelfbewust geen zelfkennis of inhoud

Kil/gebrek aan empathie.
In al hun gedragingen tonen psychopaten weinig respect voor de rechten, gevoelens en het wel zijn van anderen. Ze beschouwen andere mensen als potentiele slachtoffers die te manipuleren zijn en beschouwen zichzelf als de belangrijkste persoon die er is.

Zodra ex geen aandacht kreeg werd hij erg nerveus…hij is zeer belangrijk! Ik kon nooit een boek lezen waar hij bij was bv, dan ging hij mij treiteren zodat hij weer aandacht kreeg, lezen was ook stom volgens hem
Naast problemen met hun gevoelens ten opzichte van andere mensen en met relaties, vertonen psychopaten zeer problematisch gedrag in hun levensstijl.

Altijd wat en ruzie met anderen! Vaak zei hij dan: Jij hebt altijd ruzie met iedereen! Maar dat was hij dus zelf! Ik haat ruzie en ga dat uit de weg nml. Drugsgebruik, foute vrienden etc

Prikkelhongerig/neiging tot verveling.
Psychopaten hebben een zeer sterke behoefte aan stimulatie en een ongebruikelijk sterke afkeer van verve1ing. Ze leiden doorgaans een snel leven met veel risicogedrag en experimenten met drugs, en vinden dat school, werk en 1angdurende relaties saais en vervelend zijn.

Is geen seconde stil, alleen als hij demonstratief op mijn bank kon liggen ging hij graag slapen want het is toch zijn domein denkt hij..in al zijn arrogantie

Parasitaire levensstijl.
Een psychopaat kiest er vaak voor om te teren op de zak van de familie, partner of vrienden, en vermijdt het hebben van een vaste baan.

Vaste baan kan niet bij hem, liefst at hij mee voor niets! Doet zielig over geld alsof hij niets heeft

Gebrekkige beheersing van gedrag.
Kenmerkend is dat ze vaak opvliegend zijn en zich slecht kunnen beheersen. Op mislukkingen, kritiek en frustraties reageert een psychopaat vaak met geweld, scheldpartijen of bedreigingen. Dit kan even snel ophouden als het is begonnen.

Schelden om niets, ruzie maken om niets

Impulsiviteit.
Psychopaten gedragen zich vaak uitermate impulsief zonder echt stil te staan bij de voors en tegens van hun gedrag: Relaties worden nogal eens beëindigd, banen worden opgezegd en ze verhuizen zonder anderen daarover te informeren en zonder dat de beslissing goed is overdacht.

Denkt niet na..doet maar wat!

Onverantwoordelijk gedrag.
Psychopaten tonen geen verantwoordelijkheidsgevoel of loyaliteit ten opzichte van familie, vrienden, werkgevers, huisbazen of anderen. De omgang met geld is vaak bedroevend. Ze hebben schulden, gaan beroerd om met zakenrelaties, en zijn hun familie vaak enorm tot last.

Klopt

Ontbreken van realistische doelen op de lange termijn.
Psychopaten hebben geen plannen of doelen voor de lange termijn. Ze leven van dag tot dag en veranderen hun plannen continu, en storen zich er niet aan dat hun leven vrij inhoudsloos is.

Klopt

Gedragsproblemen op jonge leeftijd.
De kinderjaren kenmerken zich door tal van problemen zoals liegen, vechtpartijen, diefstalletjes, beroving, brandstichting en uitingen van geweld tegen mens en dier. De psychopaat staat daardoor vaak al vroeg bekend als het zwarte schaap van de familie.

Ruzies als kind op school veel vechten en handstand op een flat van 9 hoog op de rand, heel normaal allemaal…vechten op school, aapjes wurgen in de kooi op school omdat hij erin werd opgesloten wegens slecht gedrag, meerdere malen van school gestuurd wegens slecht gedrag

Jeugdcriminaliteit.
In hun tienertijd gedragen ze zich zeer antisociaal en krijgen ze te maken met arrestaties en veroordelingen.

Klopt wel

Schending van voorwaardelijke invrijheidsstelling.
Als volwassene onderneemt de gedetineerde psychopaat ontsnappingspogingen, keert niet terug van weekendverloven, begaat delicten tijdens de voorwaardelijke invrijheidsstelling, en houdt zich niet aan de voorwaarden van de voorwaardelijke gevangenisstraf.

Zou me niks verbazen als het zo was

Drie resterende kenmerken betreffen:
Seksuele losbandigheid,
denkt alleen maar aan sex, een vrouw is alleen voor de sex meer niet

Een verleden met veel huwelijken en/of samenwoonrelaties,

Pff ze werden allemaal gek van hem en door hem, overspannen en depressief

Een strafblad met veel verschillende soorten delicten.

Bron: Psychologie magazine (November 2001)

Related Articles

Back to top button
Google Workspace Google Workspace prijzen Google Workspace migratie Google Workspace Google Workspace