NarcistOver narcisten

Narcisme en NPS

Narcisme en NPS

tumblr_mvadnirlrl1rp4im3o1_500
We kunnen niet echt liefhebben wanneer ons verboden wordt onze waarheid,
die over onze ouders en opvoeders, maar ook die over onszelf, te zien. We
kunnen alleen maar doen alsof we liefhebben
– Alice Miller
Inleiding
NPSPartners heeft als doelstelling realistische
en wetenschappelijke informatie te geven over
het pathologisch narcisme (NPS) zoals in
relaties met een partner, familie, kinderen en
collega’s.
Zo blijkt het herkennen en onderkennen van het
pathologisch narcisme in relaties vaak een groot
probleem. Dit heeft niet alleen consequenties in
relaties, maar ook maatschappelijk zoals het
psychisch leed bij kinderen zoals kindermishandeling
en kindermisbruik en de gevolgen die dit heeft.
Daarom is kennis over het narcisme ook van groot belang voor o.a.
maatschappelijk werkers, huisartsen, mediators, advocaten, rechters, de
kinderbescherming, het OM en andere nauw betrokken professionals en
organisaties.
(Veel hulpverleners zijn hier niet zo goed mee bekend waardoor men foute diagnoses kan maken! O.a. iemand die bv zegt, na een scheiding: Gooi zijn kleding maar op straat! Niet meer binnen laten. De vrouw zei: Maar wat als hij mij dan gaat slaan?
(Binnendringt, deur kapot trapt wat al eens was voorgevallen) Wie helpt mij dan?
Dan bel je de politie zei de hulpverleenster, de vrouw zei dat de politie nooit zo snel bij haar thuis zou kunnen zijn, en dat haar ex haar al lang iets had kunnen aan doen! Dan stuit iemand echt wel op enig onbegrip!)

Er zijn waarschijnlijk meer dan een miljoen personen in Nederland die in hun
relatie betrokken zijn geraakt met ouders en partners met narcisme of een
Narcistische Persoonlijkheidsstoornis (NPS) of andere vormen van het
pathologisch narcisme (zoals psychopathie en sociopathie).

Personen met narcisme missen fundamentele lichamelijke gevoelservaringen wat een
opvallende onbalans veroorzaakt tussen hun denken en voelen.
Vaak zullen kinderen hun ouders en partners hun man of vrouw niet benoemen
als narcistisch.

-Maar daarom zijn de gevolgen voor hen niet minder ernstig.

Nagenoeg alle kinderen, familie en partners van personen met een NPS
hebben voor vele jaren, soms voor de rest van hun leven, ernstige emotionele
schade opgelopen. (Dat ligt natuurlijk ook aan de persoon zelf hoe hij/zij hiermee om gaan!)
Waarbij vooral het wantrouwen in nieuwe relaties opvalt
naast het liefdesverdriet, het gevoel van misbruik, ondermijning van het eigen
zelfbeeld, de isolatie van anderen, de rouw en verbijstering, over het
jarenlange dubbele en extreem gevoelsgestoorde gedrag van hun NPS-ouders
of partners (50-70% zijn mannen).
Deze problemen hebben veel te maken met de manier waarop zij in hun relatie
zijn behandeld. Narcistische ouders zijn niet in staat om echte liefde te geven
zoals zorg en aandacht, (+ echte verantwoording dragen!) waardoor op jonge leeftijd bij kinderen al emotionele
schade kan ontstaan, die vaak op latere leeftijd een rol blijft spelen.
(Tenzij iemand een persoon als vervangende ouder heeft, zoals bv een grootouder of familielid die zich bekommerd om het kind/ de kinderen bv)

Een narcistische partner speelde vaak jarenlang een ´indrukwekkend´
toneelstuk met een vals-zelf en leugens om het werkelijk zieke zelfbeeld af te
schermen. Narcisten zijn vaak charmant, intelligent, charismatisch, hebben
aanzien en bekleden vaak hoge maatschappelijke posities. (Maar ook heel achterbaks, sneaky, zeer onbetrouwbaar, enkel bezig met zichzelf en nooit denkend aan de ander, tenzij het iemand betreft waar zij een heilig ontzag voor hebben, bv hun eigen moeder of vader, of een ouder persoon, door opvoeding aangeleerd gedrag!)
Hierdoor zijn nauw
betrokkenen zich vaak onvoldoende bewust dat zij in feite te maken hebben met een persoon met een ernstige
psychische stoornis, zoals NPS terecht genoemd kan worden.
Dit psychisch ziek zijn kan bij iemand met narcisme vele jaren verborgen
blijven, doordat zij het toneelstuk zo professioneel spelen (Aangeleerd copy gedrag van anderen) dat iedereen
in zijn omgeving denkt dat het gedrag klopt, met wat men ziet bij een persoon
met narcisme. Maar wat men niet ziet is het extreme vals zelf, de
zelfverheerlijker, afstandelijke zelfsusser, zwakke zelfbeeld en het overdreven
belang van aandacht willen krijgen (eisen) en de extreme behoefte aan bewondering en
spiegeling.
Dit komt omdat iemand met narcisme zijn leven lang heeft geleerd zich aan te
passen of heeft leren inzien hoe anderen emoties tonen en dat dan perfect na
te doen.
Daarbij komt dat personen met pathologisch narcisme nooit de fouten in een
relatie bij henzelf zoeken, laat staan dat ze bereid zijn om hulp te zoeken bij
een relatietherapeut of psychiater.

-Immers zij zijn perfect, almachtig of
anders: ‘Het ligt gewoon altijd aan die ander’. En dat laten ze merken ook.
Het is een van de afweermechanismen dat ze hun hele leven lang hebben
geoefend en daarom perfect beheersen.

Ze kopieren bv het lieve leuke gedrag van hun partners, beschuldigen hun partners van hun eigen gedrag dat als storend wordt ervaren en reageren dan alsof ze hun partner zijn… Heel verwarrend en ook lastig, men noemt dit ook wel gaslighting.)

Partners van personen met Narcisme
Een grote vergeten groep
Narcistische personen, ook al kan het jaren duren, vallen altijd door de mand
omdat juist bij intieme relaties hun persoonlijkheidseigenschappen uiteindelijk
ernstig tekort schieten. (En zij daar eigenlijk als enige hun ware gezicht tonen op den duur)

Deze eigenschappen kan men benoemen als: niet
echt kunnen delen, geen echte liefde kunnen geven, overdreven dominantie
en dwanggedrag, egoïstisch, weinig of geen empathie, zwak zelfbeeld,
minachting voor anderen met een passief-agressieve haat voor anderen en
daardoor misbruik makend, relationeel gewetenloos en vaak sadistisch zoals
bij scheiding met een partner.
Personen met een NPS zullen bij een relatie hun partner (in het begin) idealiseren en zij
hebben hun partners dan nodig.

Maar dit is geen liefdescommitment of ook
maar iets wat daarop lijkt en dat ontdekt men pas als men als partner wordt
gedevalueerd als een soort deurmat. (Vaak nadat je tegen diegene bent, door een andere mening oid dan kan men flink van zich afslaan, met agressief gedrag of met het woordelijk stukmaken van de ander)
Dan blijkt de zogenaamde liefdesrelatie
niet anders te zijn dan een gewetenloos spel.

Wat men dan ontdekt is de
extreme gevoelloosheid, isolatie, eenzijdige beschuldigingen, het
demoniseren, de beledigende onschuld spelen, of het extreme maar subtiel
psychisch misbruik maken. Dit allemaal om het ‘eigen geweten’ van de narcist
te sussen.
Deze extreme devaluatie is dan een keiharde confrontatie met de partner,
nadat men jarenlang liefde heeft gegeven en dit daardoor als traumatisch
wordt ervaren. Men heeft het gevoel geïnvesteerd te hebben in een
wederzijdse relatie, die helemaal niet wederzijds was! Het is de extreme
bodemloze-put-ervaring die men dan ervaart!
Liefde die je geeft gaat ook alleen maar naar die bodemloze put, jij hoeft geen aandacht of liefde te verwachten van zo iemand. Je geeft jezelf alleen maar leeg, er is in feite ook geen sprake van een gelijkwaardige relatie, in feite is het niet eens een relatie!
Personen met een NPS kunnen echter volledig verantwoordelijk gehouden
worden voor hun gedrag in relaties, omdat er geen sprake is van
ontoerekeningsvatbaarheid, zoals blijkt op alle andere terreinen in hun leven.

(Toch denk je dit vaak wel helaas… je kunt je niet voorstellen dat iemand dit willens en wetens toepast!)

De website npspartners.nl wil partners, familie en collega´s van personen met
een NPS en geïnteresseerden informeren. Maar daarnaast vooral ook een
beroep doen op huisartsen, maatschappelijk werkers, psychiaters,
psychologen, therapeuten, rechters en GGZ- en andere instanties om
rekening te houden met de partners (als psychisch gedupeerden) van
personen met een NPS.
Speciaal omdat de schuld steeds weer wordt gelegd bij de partner in
plaats van bij de narcistische veroorzaker, waardoor de valkuil van het
toneelspel niet wordt doorzien met alle gevolgen van het stigmatiseren
van de gedupeerde partners.
Noot: In veel teksten op deze website wordt uitgegaan van de hij-vorm en
mannelijk narcisme. Men kan echter met evenveel recht in de tekst de zijvorm
of vrouwelijk narcisme invullen.

http://npspartners.nl/

Related Articles

Back to top button
Google Workspace Google Workspace prijzen Google Workspace migratie Google Workspace Google Workspace