Over narcisten

Narcisme of psychopaat

1 altijd een ander de schuld geven
2 altijd een ander een excuus laten maken
3 altijd zijn al je vrienden gestoord
4 altijd de sfeer bepalen
5 altijd ruzie zoeken op belangrijke dagen, verjaardagen, kerst, pasen, noem maar op
6 altijd gelijk willen hebben en daarover doorgaan en doorgaan
7 altijd ouwe koeien uit de sloot halen
8 altijd negatief over je praten bij anderen
9 voor elk klusje iemand inzetten
10 altijd net doen of er geld genoeg is
11 geld lenen aan anderen maar thuis niks wilen betalen
12 totaal geen verantwoordelijkheidsgevoel
13 heel kinderlijk
14 als hij je nodig heeft inpalmen
15 bijna geen emoties
16 slechte prater
17 geen beslissingen kunnen nemen
18 weglopen
19 door moeder de hemel in geprezen
20 geen respect voor vrouwen
21 geen rem met dingen, dus met alles
22 doorslaan in enthousiasme
23 erg materialistisch
24 altijd denken dat ’t gras ergens anders groener is
25 goeie sexpartners, daar palmen ze je mee in
26 charmeurs
27 veel vrouwelijke vrienden
28 graag in de belangstelling
29 of stalkerig of juist helemaal stil zwijgend
30 veeleisend
31 opzettelijk kwetsend
32 kleineren
33 afkraken
34 je afhankelijk maken
35 weinig interesse in je familie
36 niemand spoort van je familie
37 iedereen om je heen bij je weghouden
38 verandert snel van vrienden

Relaties die stuk maken” Hoe zorg je voor jezelf en maak je je relaties weer gezond. Door Jill Murray
ISBN 9789026518355
Uitg. Harcourt Book Publishers

proces:

– charmant
– afstandelijk
– ontzettend aardig
– grappig
– afwijzing
– contact verbroken (ik)
– stalkgedrag op een onbeholpen en charmante manier
– contact weer aangegaan
– inpalmen, toen begon ik afhankelijk te worden van zijn leefritme
– hij begon te spiegelen
– ik betrapte hem op leugens
– weer ontzettend aardig, charmant en aandoenlijk
– toekomstplannen
– afstandelijk, koel, kil
– begon mij het gevoel te geven dat ik hem belemmerde
– gemeen
– neerbuigend
– aantrekken/afstoten
– onverschillig
– dienstbaar
– wat ik voel en vanaf het begin heb gevoeld:
er klopt iets niet, ik schiet tekort, ik wil dit niet maar weet niet hoe ik het kan veranderen, ik kan maar niet het contact verbreken, afhankelijkheid
Volgens mw. Hirigoyen in Pesten en Treiteren, palmt een narcist zijn ‘slachtoffer’ eerst in met zijn charmes (hij kan heel onbaatzuchtig, altruistisch ogen) en nadat hij hem/haar ‘heeft’, ontwapent hij zijn slachtoffer en begint hem kapot en afhankelijk te maken (macht).

‘zonder mij kun je niet’ …

Mw. Hirigoyen adviseert de relatie te verbreken omdat het gaat om pervers narcisme; het is kwaadaardig omdat een narcist de partner kapot wil maken omdat hij er niet tegen kan dat de partner een talent heeft of gewoon van het leven geniet en gelukkig is. Hij zal koste wat het kost dat kapot willen maken om zelf te overleven (kannibalisme?).

Sterker nog, hoe levendiger en gelukkiger iemand is, hoe meer een narcist aan hem of haar wil kleven om het ook te hebben.

Mw. Hirigoyen adviseert óók om NIET te luisteren naar vrienden en kennissen, familie of anderen in de directe omgeving van de narcist (die de narcist kennen), omdat zij beinvloed kunnen zijn, juist omdat hij zo goed overkomt in oppervlakkige relaties met mensen die niet dichtbij komen.

Het beste is iemand te hebben, een therapeut, die volkomen BUITEN de omgeving van de narcist staat en dus onpartijdig, onafhankelijk en niet beinvloedbaar is, stelt ze.
Waar het op neer komt is dat een narcist de spin in het web is. Wanneer je uit zijn web stapt, begint hij te manipuleren door een slachtoffer-rol te spelen (Drama Driehoek).
Daar trappen veel mensen in, uit medelijden.

De enige oplossing is zo ver mogelijk bij dat web uit de buurt te blijven.

Lieve dames op deze site, ik ben een man; het spijt mij dat jullie al dit leed is aangedaan. Jullie verdienen beter. Jullie verdienen een man die zijn leven aflegt, zoals Christus, om jullie tot bloei en geluk te brengen, het geluk waar jullie als vrouw voor gemaakt zijn. Ik bid dat je die man vindt en (opnieuw) gelukkig wordt.

‘Want het leven duurt maar even’.

Ah ja…. hij wist bij voorbaat wat ik vond, wilde, dacht, voelde.

“We gaan naar zee op vakantie want dat vind jij leuk.” Nee, hij!

“We zeggen dat abonnement op want jij hebt er niets aan.” Wist hij dat?

“We gaan niet naar je ouders want jij verveelt je daar.” Hij had geen zin.

“Jij leest de krant van a tot z omdat je niks beters te doen hebt.” Ja?

“We gaan naar bed. Jij wilt vrijen.” Ja?

“Ik koop een draadloze router zodat jij overal in huis op intenet kunt.” Hij!

“Ik gooi die boeken weg want wij doen er niets mee.” Hij? Ik?
Uitingen van jaloezie

“Ze hebben je gevraagd voor die taak omdat niemand zoiets ondankbaars wil.”

“Jan heeft wel een prachtig huis maar hij moet ervoor krom liggen.”
Uitingen van projectie

“Hij koopt die auto alleen maar om te showen.”

“Jij wilt naar die cursus want dat staat goed op je cv.”

Uit de weg gaan van kritiek en afwijzing

“Ik heb die opdracht niet gekregen. Ze vonden me te goed voor zoiets eenvoudigs.” Te duur? Arrogant?

“Kees reageerde niet op mijn opmerking. Hij heeft geen gevoel voor humor.” Hij was kwetsend.

“De afspraak met die collega gaat niet door. Zijn vrouw ziet zeker op tegen de rij-afstand.” Ze hadden geen zin?

“Ik zeg dat niet omdat ik dat wil maar in jouw belang.” Ja? Welk belang?

“Naar een therapeut gaan? Die lui bakken er nooit iets van.” Ja? Hoe weet hij dat?

Het duurde een tijd voordat ik de kronkels zag. Na veel geruzie gingen mijn ogen open.

Checklist Psychopathie

Psychopathie is datgene wat wordt gemeten met de Hare Psychopathy Checklist-Revised (PCLR}.

De checklist bestaat uit twintig kenmerken die bij een persoon in meerdere of mindere mate aanwezig kunnen zijn.
Psychopaten hebben grote problemen met hun gevoelens ten opzichte van andere mensen en met relaties. Acht van de twintig kenmerken in de checklijst hebben hiermee te maken.

Gladde prater/oppervlakkige charme.
Het prototype psychopaat is oppervlakkig in het contact met anderen. Psychopaten vertellen vaak sterke verhalen, en proberen zich beter voor te doen dan ze zijn, waarbij ze vaak wel charmant overkomen.

Sterk opgeblazen gevoel van eigenwaarde.
Het zijn opscheppers die een veel te positieve inschatting hebben van hun talenten en vaardigheden.

Pathologisch liegen.
Psychopaten zijn notoire leugenaars die er meestal geen enkele moeite mee hebben als ze worden betrapt op een leugen. Ze hebben overal een excuus of reden voor en willen nog wel eens iets op ‘erewoord beloven’, ook al blijkt dat erewoord haast nooit wat waard te zijn.

Gebrek aan berouw of schuldgevoel.
Psychopaten kennen geen schuldgevoelens of spijt over de dingen die ze anderen aandoen. Ze kunnen zeggen dat het slachtoffer het verdiende of dat het slachtoffer eigenlijk niets bijzonders is aangedaan.

Geen verantwoordelijkheid nemen voor het eigen gedrag.
Ze zijn niet in staat of niet bereid om de verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen gedragingen. Het zijn altijd anderen die de schuld krijgen en anders is er wel een alternatief excuus te vinden.

List en bedrog/manipulerend gedrag.
Het prototype psychopaat manipuleert en bedriegt anderen en besteedt daarbij geen aandacht aan wat dat voor hen betekent.
Ze vertonen daarbij nogal eens crimineel gedrag in de vorm van bijvoorbeeld fraude en verduistering en niet-crimineel gedrag in de vorm van overspel en het aftroggelen van geld van familieleden.

Ontbreken aan emotionele diepgang.
Psychopaten komen op anderen over als koud en ongevoelig. Hun ‘emoties’ doen vaak als dramatisch, kortstondig en onecht.

Kil/gebrek aan empathie.
In al hun gedragingen tonen psychopaten weinig respect voor de rechten, gevoelens en het welzijn van anderen. Ze beschouwen andere mensen als potentiële slachtoffers die te manipuleren zijn en beschouwen zichzelf als de belangrijkste persoon die er is.

Naast problemen met hun gevoelens ten opzichte van andere mensen en met relaties, vertonen psychopaten zeer problematisch gedrag in hun levensstijl.

Prikkelhongerig/neiging tot verveling.
Psychopatsn hebben een zeer sterke behoefte aan stimulatie en een ongebruikelijk sterke afkeer van verveling. Ze leiden doorgaans een snel leven met veel risicogedrag en experimenten met drugs, en vinden dat school, werk en langdurende relaties saais en vervelend zijn.

Parasitaire levensstijl.
Een psychopaat kiest er vaak voor om te teren op de zak van de familie, partner of vrienden, en vermijdt het hebben van een vaste baan.

Gebrekkige beheersing van gedrag.
Kenmerkend is dat ze vaak opvliegend zijn en zich slecht kunnen beheersen. Op mislukkingen, kritiek en frustraties reageert een psychopaat vaak met geweld, scheldpartijen of bedreigingen. Dit kan even snel ophouden als het is begonnen.

Impulsiviteit.
Psychopaten gedragen zich vaak uitermate impulsief zonder echt stil te staan bij de voors en tegens van hun gedrag: Relaties worden nogal eens beëindigd, banen worden opgezegd en ze verhuizen zonder anderen daarover te informeren en zonder dat de beslissing goed is overdacht.

Onverantwoordelijk gedrag.
Psychopaten tonen geen verantwoordelijkheidsgevoel of loyaliteit ten opzichte van familie, vrienden, werkgevers, huisbazen of anderen. De omgang met geld is vaak bedroevend. Ze hebben schulden, gaan beroerd om met zakenrelaties, en zijn hun familie vaak enorm tot last.

Ontbreken van realistische doelen op de lange termijn.
Psychopaten hebben geen plannen of doelen voor de lange termijn. Ze leven van dag tot dag en veranderen hun plannen continu, en storen zich er niet aan dat hun leven vrij inhoudsloos is.

Gedragsproblemen op jonge leeftijd.
De kinderjaren kenmerken zich door tal van problemen zoals liegen, vechtpartijen, diefstalletjes, beroving, brandstichting en uitingen van geweld tegen mens en dier. De psychopaat staat daardoor vaak al vroeg bekend als het zwarte schaap van de familie.

Jeugdcriminaliteit.
In hun tienertijd gedragen ze zich zeer antisociaal en krijgen ze te maken met arrestaties en veroordelingen.

Schending van voorwaardelijke invrijheidsstelling.
Als volwassene onderneemt de gedetineerde psychopaat ontsnappingspogingen, keert niet terug van weekendverloven, begaat delicten tijdens de voorwaardelijke invrijheidsstelling, en houdt zich niet aan de voorwaarden van de voorwaardelijke gevangenisstraf.

Drie resterende kenmerken betreffen:
Seksuele losbandigheid,
een verleden met veel huwelijken en/of samenwoonrelaties,
een strafblad met veel verschillende soorten delicten.

Related Articles

Back to top button
Google Workspace Google Workspace prijzen Google Workspace migratie Google Workspace Google Workspace