Narcist

Zeven Dodelijke Zonden van Narcisme

11427030_848542818549221_923288416141517122_n

Zeven Dodelijke Zonden van Narcisme

Door Dr. Ananya Mandal, M.D.

De zeven dodelijke zonden van narcisme werden eerst beschreven door psychotherapist Zandige Hotchkiss en zij omvatten het volgende:

Schaamteloosheid – de Schande is de onderliggende factor in alle gevallen van ongezond narcisme. In een gezonde persoon, wordt de schande verwerkt op een normale manier, terwijl narcissists moeilijkheid verwerkend dit gevoel op een gezonde manier hebben. Narcissists neigt ook om schande op andere die mensen op te leggen, een concept als projectie wordt bedoeld.
Het Magische denken – Narcissists neigt om waar te nemen perfect en onberispelijk. Het vervormde denken en de illusie die narcissists ertoe brengt om deze manier te voelen worden bedoeld als het magische denken.
Arrogantie – de Arrogantie en een veronachtzaming voor het gevoel van andere mensen zijn typische kenmerken van narcisme. Narcissists heeft vaak een lage zelfachting die zij proberen om te verlichten door anderen te beledigen of te degraderen. Dit helpt om hun ego re-op te blazen wanneer zij gelaten leeglopen voelen of in waarde ontbreken.
Afgunst – Wegens hun betekenis van superieur het zijn aan anderen, narcissists kan onzeker voelen wanneer geconfronteerd met de capaciteit van een andere persoon, die zij kunnen proberen om te afbreken door verachting of ontslag van het aan te tonen.
Betekenis van betiteling – een betekenis van het zijn perfecte en superieure middelennarcissists denkt vaak om gunstige behandeling en voor mensen te ontvangen om met hun adviezen of acties te bewonderen en akkoord te gaan. Het Nalaten te voldoen kan als aanval op hun gezag en superioriteit worden waargenomen. Een persoon die hun gezag afwijst wordt vaak beschouwd om een moeilijke of onhandige persoon als door narcissist, die te werk zal gaan om hen of hun advies, vooral voor anderen te verlagen. De Uitdagendheid kan woede in narcissist ook teweegbrengen die als „narcistische woede.“ wordt bedoeld
Exploitatie – Dit verwijst naar de tendens van narcissist om anderen te exploiteren en geen achting of empathie voor hun emoties of belangen te tonen. Dit komt vaak voor wanneer de andere persoon in een ondergeschikte positie verkeert, waar het onhandig of onmogelijk is om zich tegen narcissist te verzetten. Voor sommige gelegenheden, wordt dit subservience slechts verondersteld eerder dan echt.
Gebrek aan grenzen – het Meeste narcissists slagen er niet in om hun grenzen te begrijpen en te erkennen dat andere mensen individuen eerder dan uitbreidingen van zich zijn. Hen die het zelfrespect van narcissist steunen zouden moeten altijd dit, met narcissist doen die de onafhankelijkheid van de andere persoon er niet in slagen te erkennen.

Herzien door Sally Robertson, BSc

http://www.news-medical.net/health/Seven-Deadly-Sins-of-Narcissism-(Dutch).aspx

Related Articles

Back to top button
Google Workspace Google Workspace prijzen Google Workspace migratie Google Workspace Google Workspace